قم، میدان مفید، برج مفید،طبقه 5 تلفکس : 32935312-025

آجر نسوز صخره ای مشکی

آجر نسوز صخره ای مشکی مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان

آجر نسوز صخره ای قرمز

آجر نسوز صخره ای قرمز رندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان