قم، میدان مفید، برج مفید،طبقه 5 تلفکس : 32935312-025

نمایندگی ها

شعبه مرکزی کاشی و سرامیک فتوحی

آدرس : کرج . جاده قزلحصار . نبش میثم ۲

تلفن : ۳۴۱۱۵-۰۲۶ داخلی ۱۰۱،۱۰۲

شعبه کرج کاشی و سرامیک فتوحی

آدرس : کرج – جاده ملارد – بعد از پل سرحداباد
تلفن : ۳۶۶۶۵۱۹۹-۰۲۶ و ۳۶۶۶۵۱۷۷- ۰۲۶

شعبه نمایندگی ایفاسرام

آدرس : کرج ،جاده قزلحصار ، نبش میثم ۲
تلفن : ۳۴۱۱۵-۰۲۶ داخی ۱۱۳و۱۱۴